Τα σχέδια μαθήματος και τα επεξηγηματικά βίντεο θα προστεθούν το καλοκαίρι του 2022.