Εργαστήριο 3

H επικοινωνία της επιστήμης και η δύναμη του πλήθους στη ψηφιακή δημοσιογραφία

Ημερομηνία: 17 Μαρτίου 2022, 16:00-18:00 (διαδικτυακά)
Φιλοξενούμενος ομιλητής: Δρ Μυρτάνη Πιερή, Επίκουρη Καθηγήτρια στην Ανθρώπινη Φυσιολογία, Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτικός ψηφιακής δημοσιογραφίας: Χριστιάνα Βάρδα, Ερευνητική Συνεργάτιδα και Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η δημοτικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου για άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες έχουν αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η δημοσιογραφία και τον τρόπο με τον οποίο οι ειδήσεις καταφτάνουν στο κοινό. Το διαδίκτυο παρέχει νέες δυνατότητες για διάλογο με ειδικούς, καθώς και άλλους επαγγελματίες. Το ίδιο πλαίσιο μπορεί επίσης να επιτρέψει στους δημοσιογράφους να αλληλεπιδράσουν με το κοινό προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με θέματα που τους ανησυχούν ή τους ενδιαφέρουν.

Αυτό το εργαστήριο παρουσίασε βασικές επικοινωνιακές αρχές που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματική επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πώς ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) μπορεί να συνεισφέρει στη συγγραφή άρθρων για επιστημονικά θέματα, και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο συνεργασίας μεταξύ δημοσιογράφων, μεταξύ ειδικών και δημοσιογράφων ή ακόμη και για συνεργασίες μεταξύ δημοσιογράφων και κοινού.

Η παρουσίαση της Δρ Μυρτάνης Πιέρη επικεντρώθηκε χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής επικοινωνία της επιστήμη σε ένα μη-ειδικό κοινό και επισήμανε τις διαφορές μεταξύ επιστημονικής και δημοσιογραφικής πρακτικής.