Εργαστήριο 4

Κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των αναγνωστών μέσω live blogging

Ημερομηνία: 7 Απριλίου 2022, 16:00-18:00 (διαδικτυακά)
Φιλοξενούμενος ομιλητής: Δρ Κωνσταντίνος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας, Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εκπαιδευτικός ψηφιακής δημοσιογραφίας: Χριστιάνα Βάρδα, Ερευνητική Συνεργάτιδα και Διδακτορική Φοιτήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η έτοιμη πρόσβαση σε άμεση πληροφόρηση στο διαδίκτυο έχει αυξήσει την ανυπομονησία του κοινού για πρόσβαση σε ειδήσεις ενώ αυτές συμβαίνουν. Ωστόσο, σε μια συνεχή ροή διαδικτυακών πληροφοριών, στην οποία η ταχύτητα υπερτερεί του αναστοχασμού, μπορεί να υπάρξει θόλωση της γραμμής μεταξύ τεκμηριωμένων αναφορών και αναφορών που βασίζονται σε εικασίες. Οι ειδησεογραφικές αναφορές που αφορούν επιστημονικά θέματα μπορεί να αποτελούν πρόκληση, ειδικότερα σε θέματα που φαίνεται να απέχουν πολύ από τις καθημερινές ανησυχίες των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείται η επιστήμη, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να επηρεάσει το τι σκέφτονται οι άνθρωποι και πώς ενεργούν σε ένα επιστημονικό ζήτημα. Αυτό μπορεί να έχει τεράστιες συνέπειες για ζητήματα που επηρεάζουν τις κοινωνίες γενικότερα.

Αυτό το εργαστήριο επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τεκμηριωμένες προσεγγίσεις μπορούν να συνδέσουν θέματα που αφορούν το περιβάλλον με τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να διατηρηθούν οι ισορροπίες μεταξύ της γνώσης και της αβεβαιότητας για εξελισσόμενα επιστημονικά ζητήματα ή έκτακτες ειδήσεις, κατά τη διάρκεια μιας ειδησεογραφικής αναφοράς μέσω liveblogging.

Η παρουσίαση του Δρ Κωνσταντίνου Μακρή εστίασε στην ανάγκη εξανθρωπισμού ειδησεογραφικών άρθρων που αφορούν στην επιστήμη. Επισήμανε ότι η θεμελίωση επιστημονικών στοιχείων στις καθημερινές εμπειρίες των ανθρώπων μπορούν να ενισχύσουν τον αντίκτυπο των ειδήσεων, ειδικά όταν πρόκειται για περιβαλλοντικά θέματα.