Η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει κατακόρυφα τη ζήτηση για άρθρα που αφορούν στην υγεία και έχει εντείνει την επαφή του κοινού με επιστημονικά θέματα. Ενώ σήμερα όλο και περισσότεροι δημοσιογράφοι γράφουν για θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία, η εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία στο διαδίκτυο, ανεξαρτήτως εγκυρότητας, έχει αναδείξει τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταν υπάρχει παραπληροφόρηση.

Το JOUREDIS (Journalists Resisting Disinformation though Science Communication Online) είναι ένα έργο που αποσκοπούσε να στηρίξει τους δημοσιογράφους και φοιτητές δημοσιογραφίες και σπουδών επικοινωνίας στην προσπάθειά τους να αντισταθούν στην παραπληροφόρηση.

Έξι εργαστηρία έφεραν επιστήμονες και ειδικούς της επικοινωνίας μαζί επαγγελματίες και φοιτητές/τριε δημοσιογράφους, για να συζητήσουν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις βέλτιστες πρακτικές για την επικοινωνίας της επιστήμης στο διαδίκτυο σε ένα ευρύ μη-εξειδικευμένο κοινό.

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, και τα αποτελέσματα της σειράς εργαστηρίων είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Ομιλίες από επιστήμονες και ειδικούς επικοινωνίας
  • Ενότητες μαθημάτων για προπτυχιακούς φοιτητές Δημοσιογραφίας και Επικοινωνιακών Σπουδών που εστιάζουν στην διαδικτυακή επικοινωνία της επιστήμης
  • Επεξηγηματικά βίντεο για βέλτιστες πρακτικές για την επικοινωνία της επιστήμης στο διαδίκτυο

Το πρόγραμμα JOUREDIS είχε διάρκεια ένα χρόνο (2021-2022) και χρηματοδοτήθηκε από το U.S. Department of State’s Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF). Το έργο πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα Νέα Μέσα, Νόηση και Μάθηση του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Media What και το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, επίσης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.