Μάθετε μερικά από τα βασικά σημεία που καλύψαμε στα εργαστήρια σε λιγότερο από 3 λεπτά.

Επικοινωνώντας την επιστήμη μέσω ενός νήματος στο Twitter

Ποιες είναι μερικές καλές πρακτικές για την επικοινωνία της επιστήμης στο Twitter, ειδικά σε θέματα που είναι επιρρεπή στην παραπληροφόρηση;

Δημοσιογραφία δεδομένων: Βασικές ερωτήσεις

Ποιες ερωτήσεις πρέπει να έχουμε κατά νου όταν επεξεργαζόμαστε δεδομένα με σκοπό να γράψουμε ένα επιστημονικό άρθρο για το ευρύ κοινό;

Τύποι crowdsourcing που χρησιμοποιούνται στη δημοσιογραφία

Ποιοι τύποι μεθόδων crowdsourcing μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημοσιογραφία και πώς;

Liveblogging: Ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου;

Τι πρέπει να έχει κατά νου ένας δημοσιογράφος για να αποφύγει να μοιράζεται παραπληροφόρηση όταν καλύπτει μια ζωντανή εκδήλωση ή έκτακτες ειδήσεις μέσω live blog;

H επικοινωνία της Επιστήμης: Η δημοσιογραφική προσέγγιση

Πώς διαφέρει η προσέγγιση σε θέματα επιστήμης μεταξύ δημοσιογράφων και επιστημόνων;